Informacje dla Autorek/Autorów

Szanowne Autorki, Szanowni Autorzy,

gotowe artykuły albo propozycje tematów prosimy przesyłać na adres: refleksje@zcdn.edu.pl.

Na łamach „Refleksji” zamieszczamy tylko teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Minimalna długość tekstu to 4700 znaków ze spacjami w programie Word. Taki rozmiar tekstu przekłada się na jedną rozkładówkę (dwie strony) złamanego materiału. Każda kolejna strona artykułu mieści 3700 znaków ze spacjami. Nie przewidujemy publikowania artykułów przekraczających 40 000 znaków.

Uprzejmie prosimy o przygotowywanie tekstów ze standardowymi ustawieniami formatowania w Wordzie: czcionka – Times New Roman 12, odstępy między wierszami – 1,5, marginesy – 2,5, wcięcia akapitowe – 1,25.

Wszelkie ilustracje, infografiki i zdjęcia należy przesyłać w osobnych plikach.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do językowego i merytorycznego opracowania tekstów, a także do zmiany ich tytułów.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Licencji na publikację, do podpisania której zobowiązany jest każdy Autor/Autorka publikujący/a swój tekst na łamach „Refleksji”.