Redakcja

Redakcja Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje” 
pokój 117 (I piętro)

Sławomir Iwasiów
redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”
siwasiow@zcdn.edu.pl

Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska
sekretarzyni redakcji Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”
tel. 91 435 06 34
kmankowska@zcdn.edu.pl