O czasopiśmie

„Refleksje” od roku 2023 ukazują się jako Zachodniopomorski Kwartalnik Oświatowy

Zachodniopomorski Kwartalnik Oświatowy „Refleksje” jest wydawany nieprzerwanie od stycznia 1991 roku (w latach 1991–2009 jako miesięcznik; w latach 2009–2022 jako dwumiesięcznik). W ciągu ponad trzech dekad czasopismo ugruntowało swoją pozycję na rynku wydawnictw oświatowych. Mimo wielu zmian, jakie zaszły w tym okresie, cechą charakterystyczną „Refleksji” zawsze było i nadal jest podążanie za najnowszymi nurtami edukacyjnymi i podejmowanie aktualnych w oświacie tematów. Kolejne zespoły redakcyjne wychodziły w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób oraz licznemu gronu autorek i autorów czasopismo jest chętnie czytane – sięgają po nie zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni pedagodzy.

Najnowsze wcielenie „Refleksji”, ukazujące się w cyklu kwartalnym od numeru 2/2023, wciąż – mamy taką nadzieję – trzyma wysoki poziom, przede wszystkim dzięki pracy twórczej dyrektorów, nauczycieli, pracowników naukowych, konsultantów, metodyków oraz innych specjalistów z obszaru edukacji. Niezaprzeczalną wartością naszych łamów są kompetencje zawodowe autorek i autorów, prezentujących swoje doświadczenia i opinie z zakresu dydaktyki, wychowania, zarządzania oświatą.

Pisząc o edukacji, niekoniecznie musimy być monotematyczni, dlatego w „Refleksjach” – oprócz informacji o ważnych wydarzeniach i inicjatywach oświatowych, konferencjach i publikacjach – można również znaleźć teksty popularnonaukowe z różnych dziedzin. Każdy numer ma ściśle określony temat przewodni, omawiany przez teoretyków i praktyków – zarówno badaczy uniwersyteckich, jak i wieloletnich dydaktyków. Idąc z duchem czasu oraz przemian w nauce i oświacie, co trzy miesiące proponujemy nową, aktualną problematykę. Tematy przewodnie nawiązują zarówno do kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i do haseł mniej oczywistych na gruncie edukacji szkolnej, jak: konstruktywizm, psychologia, kultura, media, biografizm, wielokulturowość, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, kompetencje społeczne.

Jednym z najważniejszych celów redakcji jest stopniowy rozwój czasopisma – dlatego „Refleksje” zmieniają się regularnie. Zależy nam nie tylko na jakości publikowanych na naszych łamach artykułów, ale także na walorach estetycznych. W 2018 roku zmieniliśmy szatę graficzną pisma, dostosowując ją do obowiązujących tendencji edytorskich i wymagań współczesnego rynku wydawniczego. Ponadto od wielu lat udostępniamy czasopismo w wersji elektronicznej.

Istotne jest dla nas także to, że „Refleksje” są czasopismem bezpłatnym – dotyczy to zarówno tradycyjnych, papierowych egzemplarzy (dostępnych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych w Gryficach i Świnoujściu), jak i udostępnionych na tej stronie plików PDF. Możemy w ten sposób realizować misję upowszechniania publicystyki edukacyjnej, która według nas powinna być egalitarna, ogólnodostępna, opiniotwórcza.

Niezmiennie zachęcamy do współpracy poprzez prezentowanie na naszych łamach przedsięwzięć, projektów, sukcesów, ale też problemów i krytycznych przemyśleń. Bez wsparcia i zaangażowania nauczycielek i nauczycieli rozwój naszego kwartalnika nie byłby możliwy. Państwa aktywność publicystyczna umożliwia nam kontynuowanie zamysłu twórców „Refleksji” – pragnących, by koncepcja czasopisma była elastyczna i otwarta na sugestie oraz propozycje zachodniopomorskiego środowiska oświatowego.

Do napisania!

Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarzyni redakcji