Innowacje pedagogiczne

  617

   


  Co nowego w edukacji? Jak zwykle – zmiany. Hasło „innowacje pedagogiczne” nie oznacza zatem tylko dydaktycznych nowinek, ale tym razem stanowi zachętę do głębszej refleksji o reformowanym systemie oświaty, najnowszych tendencjach w naukach pedagogicznych i (post)pandemicznych praktykach nauczania.

  W rubryce Temat numeru pokazujemy szkołę jako nowoczesną instytucję, otwartą na niestandardowe rozwiązania dydaktyczne, przepełnioną współczesnymi teoriami humanistycznymi i społecznymi: narratywizmem, konstruktywizmem, transhumanizmem. Jeden z autorów, Filip Jach, w artykule zatytułowanym Wspólne dociekania postuluje powrót do filozofowania w szkolnych murach – jego zdaniem uprawianie filozofii na lekcjach, w duchu sokratejskiej rozmowy, jest gwarancją demokratycznego społeczeństwa. Trudno się z tą tezą nie zgodzić.

  Dialogiczność – to właśnie jedna z idei, którą można wychwycić z tekstów tutaj opublikowanych. Kryje się za nią i taki pogląd: nie potrzebujemy dzisiaj wyłącznie technologii do tego, żeby unowocześniać edukację. Można w jej ramach sięgnąć do źródeł, do metod tradycyjnych, czasami wydawałoby się, że zapomnianych, takich jak: lektura, dyskusja, spotkanie (nawet jeśli odbywa się ono za pośrednictwem łącz internetowych). Na potrzebę kontaktu wskazują głosy nauczycielskie, z którymi zawsze warto się na naszych łamach zapoznać w rubryce Opinie, refleksje, doświadczenia; mówi o tym bohater wywiadu (Przestrzeń niezakłóconego rozwoju), Karol Pietrzyk, anglista i wychowawca, który radzi, jakimi metodami budować partnerskie relacje w ramach procesu nauczania-uczenia się.

  I na koniec, korzystając z tej okazji, chciałbym również złożyć Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Poza tym, na co warto zwrócić uwagę, tym numerem rozpoczynamy 31 rocznik „Refleksji”, które są nieprzerwanie wydawane od stycznia 1991 roku. Zapytajmy więc jeszcze raz: co nowego w edukacji? Jak zwykle – wszystko!

  Sławomir Iwasiów
  redaktor prowadzący