Edukacja hybrydowa

  302

   


  Tematyka edukacji w czasach pan­demii nie opuszcza naszych łamów i skłania do zadawania szeregu pytań. Jak zmieni się szkoła w niedalekiej przyszłości? W jakim zakresie nauczanie zdalne wpłynie na kształcące się obecnie pokolenie uczennic/uczniów? Czy dydaktyka hybrydowa będzie oświatowym standardem?

  Te kwestie poruszane są w publikowanych w numerze artykułach popularnonaukowych, a także w ramach, bardzo ważnej dla profilu „Re­fleksji”, nauczycielskiej publicystyki. O naucza­niu w trakcie pandemii wspomina bohaterka wywiadu, Joanna Nowakowska, która pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Ko­byłce. Relacjonuje, opierając się na własnych do­świadczeniach, że wiosną 2020 roku trzeba było zmierzyć się z kilkoma problemami: niedoborami sprzętowymi, brakiem kompetencji w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, ale przede wszystkim z nierzadko dającym o sobie znać ba­gatelizowaniem znaczącego wpływu pandemii na życie społeczne.

  Również autorki i autorzy artykułów zamiesz­czonych w dziale Temat numeru podkreślają wagę zaistniałej sytuacji – edukacja już się zmieniła pod wpływem trwającej pandemii. Jedni wskazują, że szkoła – z punktu widzenia pełnionych zadań wy­chowawczych – wiele straciła przez okres izola­cji społecznej (Mieczysław Gałaś, Zdystansowani). Inni, patrząc przychylnie w przyszłość, zauważają pozytywne zmiany, takie jak konieczność nagłego „przestawienia się” na korzystanie z udogodnień dydaktyki mobilnej (Stanisław Szabłowski, Szkoła w chmurze). Wszystkich łączy przekonanie, że być może to właśnie edukacja hybrydowa jest „złotym środkiem”, który wykorzystuje najlepsze cechy na­uczania bezpośredniego i zdalnego.

  Potwierdzają to przypuszczenie nauczyciel­ki i nauczyciele, którzy swoimi przemyśleniami dzielą się w dziale Opinie, refleksje, doświadczenia. Dominują głosy optymistyczne, chwalące zaanga­żowanie zarówno uczniów, jak i rodziców, ale nie są one pozbawione gorzkiej prawdy: na przykład o tym, że niekoniecznie jesteśmy przygotowani do nagłych sytuacji kryzysowych.

  Sławomir Iwasiów
  redaktor prowadzący