Z nauczycielskich stron

162

Trzydzieści lat temu w szczecińskim środowisku pedagogicznym, skupionym wokół Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, powstała koncepcja wydawania czasopisma oświatowego. Tak narodziły się „Refleksje”, które do dzisiaj ukazują się regularnie nakładem Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. W związku z tym ważnym dla regionalnej oświaty jubileuszem 27 maja została zorganizowana konferencja naukowo-metodyczna pod tytułem „Działania wychowawcze szkoły”. W programie ujęto wydarzenia okolicznościowe, wykłady gości specjalnych (wśród których znaleźli się profesorowie: Bogusław Śliwerski, Magdalena Środa oraz Iwona Chmura-Rutkowska), promocję opracowanej na tę okazję książki pod tytułem Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne, a także zajęcia warsztatowe. Przedsięwzięcie odbyło się w trybie hybrydowym.

Od samego początku wydawania „Refleksji” (numer 1/1991 ukazał się w styczniu) intencją zespołu redakcyjnego było drukowanie czasopisma dla twórczych nauczycieli, chcących podążać za najnowszymi wydarzeniami oraz aktualnymi tematami, szukających inspiracji do dalszej pracy i jednocześnie odskoczni od codziennych, często niełatwych obowiązków. Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście słowa zawarte w pierwszym, historycznym już edytorialu. Redakcja wyraziła w nim nadzieję, że „Refleksje”, wraz z kolejnymi numerami, będą potrafiły odpowiedzieć na zmieniające się zainteresowania i potrzeby czytelnicze nauczycieli, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w stale rosnącym kręgu osób zainteresowanych czasopismem i publikowanymi w nim treściami. Było to zatem przedsięwzięcie kolektywne, społeczne i – w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa – oddolne.

Przez trzydzieści lat zespoły redakcyjne ulegały przekształceniom, ale należy pamiętać o tych osobach, które zakładały pismo i nadały „Refleksjom” oryginalnego charakteru. Wśród nich znajdują się między innymi członkinie i członkowie pierwszych zespołów redakcyjnych: Paweł Bartnik, Jacek Błędowski, Katarzyna Fenczak, P. Fluks, A. Gronek, Bogdan Jankowski, Felicja Mike, Irena Misztal, Zdzisław Nowak, Danuta Rodziewicz, Halina Szczepaniec, J. Tworek, B. Tomaszewska, Danuta Wrońska. W kolejnych latach pismem kierowali: Zbigniew Jarzębowski, Zofia Bąbczyńska-Jelonek, Zofia Morawska, Ryszard Baloń, Mirosława Piaskowska-Majzel i Katarzyna Krysztofiak. Dzisiaj lista współpracowniczek i współpracowników redakcji jest tak długa, że trudno byłoby ich tutaj wymienić.

Warto wspomnieć, że „Refleksje” powstały właśnie z inicjatywy lokalnych nauczycieli, działaczy oświatowych i samorządowców, skupionych na początku lat 90. wokół idei budowania demokratycznych struktur społecznych. We wspomnianym wcześniej pierwszym numerze z roku 1991 (był to ośmiostronicowy zeszyt) ukazał się wywiad Ireny Misztal z Pawłem Bartnikiem i Zbigniewem Pieczyńskim, kuratorami oświaty, którzy – jak sami mówią w rozmowie – byli również współinicjatorami tego przedsięwzięcia wydawniczego.

Nie mniej ważna pozostaje do dzisiaj idea redagowania „Refleksji”. Od początku misją pisma było nie tylko informowanie o najważniejszych wydarzeniach, ale przede wszystkim łączenie wokół redakcji osób zainteresowanych podejmowaniem wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa.

 „Działania wychowawcze szkoły”, konferencję zorganizowaną z okazji 30-lecia „Refleksji”, rozpoczęła uroczysta część jubileuszowa, podczas której przedstawiono profil pisma, zakres działalności redakcji, a także „wirtualnie” wręczono pamiątkowe pióra – dla autorek i autorów od lat zasilających łamy nowymi tekstami popularnonaukowymi i publicystyką pedagogiczną. Dyrektorka ZCDN-u, Urszula Pańka, zwróciła uwagę na istotny wkład „Refleksji” w rozwój regionalnej oświaty. „Ta konferencja ma nie tylko charakter okolicznościowy, ale także naukowy i metodyczny, co moim zdaniem bardzo dobrze oddaje charakter tekstów publikowanych na łamach naszego czasopisma” – podkreśliła w wystąpieniu otwierającym spotkanie.

W dalszej części słuchaczki i słuchacze mieli okazję zapoznać się z trzema wykładami: Odejście od systemu klasowo-lekcyjnego podstawą nowego modelu szkoły XXI wieku prof. Bogusława Śliwerskiego (Uniwersytet Łódzki i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Moralności życia publicznego prof. Magdaleny Środy (Uniwersytet Warszawski) oraz Być sobą, czuć się bezpiecznie – wyzwania szkoły wobec różnorodności społecznej prof. Iwony Chmury-Rutkowskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ostatnia prelegentka podkreśliła, że z jej perspektywy: „Wszystkie teoretyczne wątki rozwoju pedagogiki, podejmowane podczas tej konferencji, łączą się w praktyce edukacyjnej”. Prelekcjom towarzyszyła dyskusja na temat przemian edukacji w perspektywie ewolucji współczesnego społeczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ