Psychologia edukacji

  191

   


  Badania z zakresu psychologii edukacji są historycznie powiązane z rozwojem pedagogiki jako dziedziny nauki, w którą na stałe uwikłana jest relacja między teorią akademicką a praktyką dydaktyczną. Dzisiaj, w czasach wielu kryzysów cywilizacyjnych, te dociekania wydają się wyjątkowo ważne.

  Tym razem proponujemy zatem namysł nad psychologicznymi aspektami edukacji, choć oczywiście nie tylko z punktu widzenia związku tych dwóch dziedzin nauki (pedagogiki i psychologii), ale także wspomnianej dydaktyki. Z tekstów naszych Autorek i Autorów – do tego grona zaliczają się i specjaliści z obszaru badań psychologiczno-pedagogicznych, i praktykujący nauczyciele, dla których wiedza psychologiczna stanowi nierzadko istotne narzędzie pracy (choćby w szkołach specjalnych) – przebija następująca teza: w sytuacjach kryzysowych potrzeba dbania o zdrowie, przede wszystkim w obszarze mentalnym, wydaje się bezdyskusyjna. Dlatego, zdaniem wielu naukowców, warto rozwijać takie umiejętności i kompetencje, które pozwalają zachować dobrą kondycję, niestety z reguły przepracowanego i przeciążonego nadmiernym stresem umysłu. Trudno przecież uprawiać pedagogikę (w teorii) i uczyć (w praktyce) z pominięciem znaczenia procesu edukacji dla psychicznego dobrostanu jednostki. I na odwrót: dobre samopoczucie – zarówno uczniów, jak  nauczycieli – ma znaczący wpływ na osiąganie wysokich wyników w edukacji.

  Polecamy również lekturę stron specjalnych – są one poświęcone wydarzeniom, które przez miniony rok towarzyszyły obchodom 70-lecia ZCDN-u. Artykuł opatrzony fotografiami stanowi swoiste podsumowanie i tym samym zamyka rok jubileuszowy.

  W numerze znajdą Państwo także nową ofertę szkoleń Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z propozycjami form doskonalenia, które będą realizowane w roku szkolnym 2020/2021. Pełny opis i zakres tematyczny poszczególnych szkoleń znajdą się niebawem na stronie internetowej ZCDN-u.