Dydaktyka i media

  59

   


  Zagadnienie mediów w edukacji szkolnej to dzisiaj coś znacznie więcej niż doraźna implementacja atrakcyjnych środków dydaktycznych. To przede wszystkim akceptacja nowoczesnego sposobu myślenia, wedle którego technologie komunikacyjne kształtują rzeczywistość społeczną.

  Powtarzam tę tezę być może zbyt często, ale w trakcie pandemii poznaliśmy wiele zalet zdal­nego trybu nauczania i potrafiliśmy wzbogacić warsztat dydaktyczny o nowe metody cyfrowe. Na­grywanie wideoblogu, podcastu czy prowadzenie profilu edukacyjnego w mediach społecznościo­wych nie powinno nikogo w środowisku nauczy­cielskim zaskakiwać, a wielu/wiele z nas przeszło w ostatnim czasie daleką drogę od korespondencji mailowej do nagrywania „shortów” na TikToku. Mamy zresztą świetne przykłady łączenia specyfi­ki zawodu nauczycielskiego z medialną przebojo­wością, by wymienić Agnieszkę Jankowiak-Maik, znaną szerzej jako „Babka od histy”, naszego od niedawna stałego felietonistę Marcina Dierżaw­skiego, prowadzącego blog „Belfer na zakręcie”, czy Przemysława Staronia, Nauczyciela Roku 2018, z którym wywiad publikujemy w tym numerze (Do­świadczenie to też narzędzie dydaktyczne). Warto się na nich wzorować!

  Ponadto Autorki i Autorzy tekstów publi­kowanych w niniejszych „Refleksjach” potwier­dzają założenie, iż od mediów w edukacji nie ma ucieczki – co nie oznacza rychłego upadku tradycyjnych sposobów kształcenia, takich jak dialog, dyskusja czy eksperymentowanie. Bez szkoły rozumianej „po Sokratejsku” nie byłoby przecież innowacyjnych umysłów projektują­cych coraz nowsze urządzenia czy aplikacje, dzięki którym uczenie (się) to nie tylko potrzeba, ale przede wszystkim dobra zabawa i nabywanie kompetencji społecznych.

  Chciałbym również wspomnieć, że po wielu latach współpracy z „Refleksjami” klawiaturę od­kłada dr Mieczysław Gałaś, emerytowany nauczy­ciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Ma­zurskiego w Olsztynie. To jeden z naszych stałych autorów, któremu w imieniu redakcji dziękuję za bardzo dobre artykuły i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu pedagogiki.

  Sławomir Iwasiów
  redaktor prowadzący