Redakcja

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” 
pokój 117B (I piętro)

Sławomir Iwasiów
redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”
siwasiow@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 31

Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska
sekretarz redakcji Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”
kmankowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 34