Aktualny numer

Warianty patriotyzmu

Od redakcji

Tym razem podejmujemy na naszych łamach rozważania nad zagadnieniem patriotyzmu – ważnym we współczesnej edukacji, przede wszystkim ze względu na uniwersalny charakter i zakres oddziaływania. Pytamy przy tym: co znaczy dzisiaj postawa patriotyczna? Jak definiujemy patriotyzm? Jak przekładamy jego znaczenie na praktykę edukacyjną?

Z tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze można wyciągnąć między innymi taki wniosek: istnieją różne „wersje” patriotyzmu. Jedni zwracają uwagę na konieczność dbania o dziedzictwo narodowe, co wyraża się i kultywowaniem wydarzeń historycznych, i poznawaniem wybitnych dzieł kultury (literatury, muzyki, plastyki). Inni z kolei mają na uwadze nie mniej istotne zjawiska społeczne, jak: otwartość, chęć niesienia pomocy, dbanie o wspólnotę lokalną i środowisko przyrodnicze. Można zatem stwierdzić – i nie będzie to dalekie od prawdy – że patriotyzm kształtujemy indywidualnie, emocjonalnie, zgodnie z własną wrażliwością i światopoglądem. Piszą o tym zarówno akademicy, których zaprosiliśmy do współpracy, jak i nauczycielki oraz nauczyciele, którzy chcieli się podzielić przemyśleniami na ten temat.

Polecamy także wywiad z Zytą Czechowską, wyróżnioną tytułem Nauczyciela Roku 2019. To swego rodzaju tradycja, że staramy się pokazywać w „Refleksjach” sylwetki najlepszych polskich nauczycielek i nauczycieli, którzy mogą inspirować do rozwijania własnych kompetencji i ustawicznego podnoszenia jakości wszelkich działań edukacyjnych.