Aktualny numer

Dydaktyka matematyki

Na naszych łamach zagadnienia związane z przedmiotami ścisłymi – a w szczególności z nauczaniem matematyki – nie goszczą nader często. Postanowiliśmy tę sytuację zmienić, oddając w Państwa ręce numer poświęcony dydaktyce matematyki.

Polecamy wywiad z profesorem Stefanem Turnauem, wybitnym metodykiem nauczania matematyki, który współtworzył przez kilka dekad środowisko znane jako „krakowska szkoła dydaktyki matematyki”. W rozmowie profesor Turnau mówi i o swojej biografii naukowej, i relacji zawodowej z profesor Anną Zofią Krygowską, która w latach 60. XX wieku wyodrębniła w polskiej nauce dydaktykę matematyki jako samodzielną dziedzinę badań oraz praktyki akademickiej. Profesor Turnau odnosi się do znanego wszystkim nauczycielom matematyki pytania: co takiego tkwi w matematyce, że można z niej uczynić przedmiot nie tylko zainteresowania, ale także pasji? I odpowiada: uczyć tak, żeby rozwiązanie matematycznych problemów nie było celem samym w sobie, a jedynie pewnym punktem dojścia, który poprzedza – fascynująca! – przygoda obcowania z tym przedmiotem.

W pozostałych tekstach z działu „Temat numeru” można znaleźć artykuły o historii i teorii dydaktyki matematyki, a także cenne przykłady zadań. Z kolei w dziale „Opinie, refleksje, doświadczenia”, jak zwykle, publikujemy przemyślenia i praktyki nauczycieli z ich codziennej pracy dydaktycznej – stanowią one przede wszystkim cenne źródło wiedzy na temat tego, jak można, atrakcyjnie i skutecznie, uczyć matematyki w nowoczesnej szkole. Wynika z tych rozważań i taki wniosek: matematyka, nazywana „królową nauk”, inspiruje do rozwijania i poszerzania czasami bliskich (jak fizyka czy informatyka), a czasami nieco dalszych (jak język i literatura) obszarów edukacji.