Pedagogika konstruktywistyczna

  510

  Konstruktywizm to współczesna teoria – w najogólniejszej perspektywie dotycząca sposobu poznawania świata – według której wszelka wiedza nie jest odkrywana, ale wytwarzana. Konstruktywistyczny punkt widzenia ma wpływ na wiele dziedzin życia społecznego: od badań naukowych przez media aż po edukację na wszystkich etapach. Konstruktywiści kuszą swoich potencjalnych sympatyków: przejrzystością wywodu, elegancją twierdzeń i możliwością praktycznego zastosowania wyników badań – choćby w codziennej pracy, także szkolnej, przede wszystkim obejmującej komunikację między nauczycielami a uczniami.

  To właśnie pedagogice konstruktywistycznej postanowiliśmy poświęcić niniejszy numer „Refleksji”. Na naszych łamach wypowiadają się zatem, z jednej strony, teoretycy konstruktywizmu, dla których konstruktywistyczne myślenie to najlepsza z dostępnych metod badania rzeczywistości, z drugiej strony – znalazły się tu artykuły nauczycieli-praktyków, którzy chcą się podzielić i swoimi refleksjami na temat konstruktywistycznych teorii w obrębie pedagogiki, i pokazać, jakimi sposobami wcielają je w życie.

  Zachęcam zatem do konstruktywnej lektury, która – mam taką nadzieję – z każdą przeczytaną stroną nie tyle przekona Państwa do założeń pedagogiki konstruktywistycznej, ile sprawi, że będziecie Państwo, w sensie zawodowym, coraz lepszymi nauczycielami. Jak mógłby stwierdzić konstruktywista – stajemy się (tylko) tacy, jak rzeczy, które tworzymy.

  Urszula Pańka

  dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli