Biografie pedagogiczne

    113

    Koncepcję wydawniczą najnowszego numeru „Refleksji” oparliśmy na doświadczeniach zebranych podczas konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych” – odbyła się ona w maju 2018 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

    W Biografiach pedagogicznych prezentujemy takie postaci z obszaru pedagogiki, które zapisały się swoimi dokonaniami na kartach historii. Należą do nich właśnie Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – główni, choć nie jedyni bohaterowie podjętych na naszych łamach rozważań.

    Podczas konferencji, między innymi, oglądaliśmy zdjęcia Korczaka i Wilczyńskiej. Być może najbardziej zapada w pamięć to, które znajduje się na okładce książki Magdaleny Kicińskiej pod tytułem Pani Stefa. Oboje są na tym zdjęciu w ruchu, czymś zajęci, partnerscy. Marta Ciesiel­ska, badaczka i edytorka piśmiennictwa Janusza Korczaka, w udzielonym nam wywiadzie mówi, że ta fotografia oddaje przede wszystkim relację Korczaka i Wilczyńskiej, ale też skłania do zadawania szeregu pytań – także o genezę i recepcję ukutych przez nich koncepcji pedagogicznych. Dzisiaj trudno przecenić siłę oddziaływania tych nierzadko nowatorskich pomysłów – inspirują przecież kolejne pokolenia praktykujących nauczycielek i nauczycieli.

    Korzystając z okazji, życzymy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wyrażamy przy tym nadzieję, że w bieżącym roczniku „Refleksji” odnajdą Państwo interesujące i przydatne zagadnienia.