O czasopiśmie

Od ponad dwóch dekad „Refleksje” są czasopismem aktywnym na rynku wydawnictw oświatowych Pomorza Zachodniego. Mimo wielu zmian, jakie zaszły na przestrzeni dwudziestu pięciu lat, „Refleksje” zawsze nadążały za najnowszymi wydarzeniami i podejmowały aktualne w edukacji tematy. Dzięki pracy wielu osób, zaangażowaniu różnych zespołów redakcyjnych i niezliczonej liczbie rzetelnych autorów, czasopismo jest chętnie czytane do dzisiaj.

Najnowsze wcielenie „Refleksji”, ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym, wciąż, mamy taką nadzieję, trzyma wysoki poziom, przede wszystkim dzięki pracy intelektualnej dyrektorów, nauczycieli, pracowników naukowych, konsultantów oraz innych specjalistów z obszaru edukacji. Niezaprzeczalną wartością naszych łamów są kompetencje zawodowe autorów, prezentujących swoje doświadczenia i opinie z zakresu edukacji, wychowania, zarządzania oświatą.

Pisząc o edukacji, niekoniecznie musimy być monotematyczni, dlatego w „Refleksjach”, oprócz informacji o ważnych wydarzeniach i inicjatywach oświatowych, konkursach, konferencjach, aktach prawnych i publikacjach, można również znaleźć teksty z innych dziedzin. Każdy numer ma ściśle określony temat przewodni, obudowany specjalnie przygotowanym korpusem artykułów. Trudno byłoby wymienić tutaj wszystkie zagadnienia, które zrealizowaliśmy do tej pory – co dwa miesiące proponujemy coś nowego, aktualnego, idącego z duchem przemian w nauce i oświacie.

Jednym z najważniejszych celów redakcji jest stopniowy rozwój czasopisma, dlatego od 2010 roku „Refleksje” ukazują się w wersji dwujęzycznej, a wybrane artykuły tłumaczymy na język angielski. Oznacza to nie tylko większy zasięg oddziaływania – docieramy do szerszego grona odbiorców, a na naszych łamach goszczą autorzy z innych krajów – ale także międzynarodową wymianę doświadczeń z zakresu edukacji.

Kolejną innowacją była zmiana formuły dystrybucji „Refleksji”, które od roku 2011 są czasopismem bezpłatnym. Darmowe egzemplarze czekają na Państwa w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz we wszystkich Oddziałach Zamiejscowych (w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu).

Wśród najnowszych zmian warto wymienić udostępnianie czasopisma w wersji elektronicznej, od wielu już lat w formacie PDF, natomiast od roku 2014 również w formatach MOBI i EPUB, dzięki którym można czytać „Refleksje” na mobilnych urządzeniach.

Rozwój „Refleksji” nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania autorów. Zachęcamy do współpracy poprzez prezentowanie na naszych łamach przedsięwzięć, projektów, sukcesów, ale też problemów, co pozwoli nam udoskonalić „Refleksje” i tym samym wspomóc codzienną pracę nauczycieli.

Tylko wspólnie możemy tworzyć wyjątkowe czasopismo.