O czasopiśmie

Jubileusz 30-lecia

Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” jest wydawany nieprzerwanie od stycznia 1991 roku (w latach 1991–2009 jako miesięcznik). W ciągu trzech dekad czasopismo ugruntowało swoją pozycję na rynku wydawnictw oświatowych. Mimo wielu zmian, jakie zaszły w tym okresie, cechą charakterystyczną „Refleksji” zawsze było i nadal jest podążanie za najnowszymi nurtami edukacyjnymi i podejmowanie aktualnych w oświacie tematów. Kolejne zespoły redakcyjne wychodziły w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób oraz licznemu gronu autorek i autorów czasopismo jest chętnie czytane – sięgają po nie zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni pedagodzy.

Najnowsze wcielenie „Refleksji”, ukazujące się w cyklu dwumiesięcznym, wciąż – mamy taką nadzieję – trzyma wysoki poziom, przede wszystkim dzięki pracy twórczej dyrektorów, nauczycieli, pracowników naukowych, konsultantów, metodyków oraz innych specjalistów z obszaru edukacji. Niezaprzeczalną wartością naszych łamów są kompetencje zawodowe autorek i autorów, prezentujących swoje doświadczenia i opinie z zakresu dydaktyki, wychowania, zarządzania oświatą.

Pisząc o edukacji, niekoniecznie musimy być monotematyczni, dlatego w „Refleksjach” – oprócz informacji o ważnych wydarzeniach i inicjatywach oświatowych, konkursach, konferencjach, aktach prawnych i publikacjach – można również znaleźć teksty popularnonaukowe z innych dziedzin. Każdy numer ma ściśle określony temat przewodni, omawiany przez teoretyków i praktyków – zarówno badaczy uniwersyteckich, jak i wieloletnich dydaktyków. Idąc z duchem czasu oraz przemian w nauce i oświacie, co dwa miesiące proponujemy nową, aktualną problematykę. Tematy przewodnie nawiązują zarówno do kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wyznaczanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i do haseł mniej oczywistych na gruncie edukacji szkolnej, jak: konstruktywizm, psychologia, kultura, media, biografia, wielokulturowość czy rzeczywistość rozszerzona.

Jednym z najważniejszych celów redakcji jest stopniowy rozwój czasopisma – dlatego „Refleksje” zmieniają się regularnie. Zależy nam nie tylko na jakości publikowanych na naszych łamach artykułów, ale także na walorach estetycznych. W 2018 roku zmieniliśmy szatę graficzną pisma, dostosowując ją do obowiązujących tendencji edytorskich i wymagań współczesnego rynku wydawniczego. Ponadto od wielu lat udostępniamy czasopismo w wersji elektronicznej w formatach: PDF, MOBI i EPUB. Dzięki temu można czytać „Refleksje” na urządzeniach mobilnych.

Istotne jest dla nas także to, że „Refleksje” są czasopismem bezpłatnym – dotyczy to zarówno tradycyjnych, papierowych egzemplarzy (dostępnych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz we wszystkich Oddziałach Zamiejscowych: w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu), jak i udostępnionych na tej stronie plików. Możemy w ten sposób realizować misję upowszechniania publicystyki edukacyjnej, która według nas powinna być egalitarna, ogólnodostępna, opiniotwórcza.

Jubileusz 30-lecia jest doskonałą okazją do podziękowania autorkom i autorom – bez Państwa wsparcia i zaangażowania tak dynamiczny rozwój „Refleksji” nie byłby możliwy. Niezmiennie zachęcamy do współpracy poprzez prezentowanie na naszych łamach przedsięwzięć, projektów, sukcesów, ale też problemów i krytycznych przemyśleń. Państwa aktywność publicystyczna umożliwia nam kontynuowanie zamysłu twórców „Refleksji” – pragnących, by koncepcja czasopismo była elastyczna i otwarta na sugestie oraz propozycje zachodniopomorskiego środowiska oświatowego.

Do napisania!

Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji